Structura dil di

  • 11.30 Ils emprems affons arrivan dalla scola e scoletta ella canorta.
  • 11.45 Gentar communabel
  • 12.15 Ils affons fan pausa, fan ruasseivel termagls ni fan ses pensums
  • 13.10 Ils affons che han scola suentermiezdi semettan sin via en scola. Ils affons che restan ella canorta fan termagls, zambregian, malegian ni van giuado. Ils affons ein adina accumpignai.
  • Ils affons che visetan las structuras dil di vegnan tarmess a casa tenor cunvegnientscha culs geniturs.